Så skjedde det som jeg har advart mot i månedsvis: Freya ble avlivet, en etter min vurdering, alt for forhastet konklusjon.

Nå hadde vi nylig fått et supert verktøy i hende med Facebook-gruppa «Freya hvalross – hvor er hun nå?» hvor publikum kunne legge inn observasjoner av Freya fortløpende. I tillegg hadde Fiskeridirektoratet sin båt ute for å følge med på Freya, hvor også de kunne til enhver tid opplyst om hennes posisjon.

I sum ville alle kunne vite hvor Freya var og kunne agert deretter, altså ikke drive med vannaktiviteter nær henne. Baksiden var sammenstimling av folk på land, men det representerer ingen fare for noen av partene, og kunne vært enkelt håndtert.

Nå er det TO (!) dager til regnet bøtter ned i Indre Oslofjord, og skoleferien er straks over slik at antall møter med Freya hadde bli redusert til et absolutt minimum.

Freya hadde før eller senere kommet seg ut av Oslofjorden, hvilket all tidligere erfaring har vist, så avliving var etter mitt syn fullstendig unødvendig, og nok et eksempel på en triggerhappy geværforvaltning – som Norge jo er godt kjent for fra før.

Norge er altså det landet som skulle avlive Freya etter at det hadde gått bra i over to år rundt hele Nordsjøen. For en skam!

Dette er bare trist!

Rune Aae
Doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge