Folket foreslo ungdomsklubb, møtested og kafédrift i Jernbanebygget: - Dere bestemmer

Mange hadde funnet veien til Kragerø kino på selveste St. Hans-kvelden. På agendaen sto framtidig bruk av jernbanebygget. Martin Eia-Revheim i Sparebankstiftelsen DNB var tydelig overrasket over oppmøtet.