Ser at det skal etableres kommunalt legesenter og i den forbindelse skal Sannidal legekontor flyttes til Kragerø.

Hvorfor i all verden må legesenteret ligge i Kragerø? For beboerne i Sannidal og på Levangsheia betyr det en halv times ekstra reisetid fram og tilbake (for de som har bil).

Det bor faktisk folk på Levangsheia, Sannidal og Helle som betaler sin skatt (og eiendomsskatt) de bør vel også ha krav på lege i rimelig nærhet.

Er det ikke snart på tide at politikerne i Kragerø innser at seilskutetiden er over, at det meste av industri i Kragerø har forsvunnet, og at det ikke er selvsagt at Kragerø er det selvfølgelige midtpunktet i kommunen?

Som beboer på Levangsheia skulle jeg jo gjerne proklamert at senteret bør være her, men selv om det ikke er så mye lenger fra E 18 til Stabbestad enn fra E 18 til Kragerø så får vi innse her at vi er en utkant i utkanten. Men det naturlige kommunesenteret i framtidens Kragerø kommune er Sannidal. Her er nærhet til E 18, her ligger industriområdet, og en framtidig utvidelse av kommunen vil måtte vende seg mot.

Gjerstad, Kroken/Drangedal eller Bamble, noe som vil plassere Sannidal midt i senteret. Der er plass til framtidig utbygging, nok av parkering (gratis til og med).

Kragerø har sine kvaliteter som turistby, selv om seinere utbygginger og planer prøver å dekke over dette, og skjærgården er vel tross alt byens største fortrinn når det gjelder turisme.

Legg legesenteret til Sannidal, det må vel gå an for kragerøfolk å reise dit også, det er bare halve reisetiden sammenlignet med tiden det går fra Levangsheia. Vil også gjerne støtte Liv Jensens innlegg om eldreboligene på Stabbestad, ta de i bruk, det er et flott anlegg og vi blir stadig flere eldre i kommunen.

Bjørn Sandvik
3788 Stabbestad