Det planlagte jubileet, som markerer at Metodistkirken har vært i Kragerø i hele 150 år måtte endres. Det samme med menighetens virke framover. Pastor Vidar Sten Bjerkseth har tatt på seg ansvaret som fungerende pastor framover.

Bjerkseth la ikke skjul på at det ble spesielle dager, både for han og for menigheten. Det var ikke slik han for kort tid siden hadde sett for seg jubileet med Harald i spissen.

Bjerkseth mintes Harald som en pastor og person har bidratt mye både i kirka og i lokalsamfunnet.

Gave fra kommunen

Kragerøs ordfører, Grunde W. Knutsen, hadde med jubileumsgaver.

– Når man fyller 150 år, må det mer enn blomster til. I tillegg til blomster, har jeg med meg en sjekk på 8000 kroner. En sjekk som helst skal brukes på barn og unge.

Ordføreren kom ikke utenom det plutselig dødsfallet til Harald, en person som har betydd mye i kommunen og langt utover kommunens grenser.

Ordføreren fortalte videre, at han som guttunge hadde vært sammen med kamerater i Metodistkirken.

– Opp gjennom årene har dere utført et viktig arbeid på mange områder i samfunnet.

Trond Engnes, prost i Bamble prosti, kom inn på det viktige samarbeidet, som Den norske kirke i Kragerø har med Metodistkirken. Et samarbeid som ble inngått for en del år siden.

– Vi samarbeider på flere områder, vi har også stor respekt for våre ulike synspunkter. Derfor er jeg glad for at jeg kan være med på å feire jubileet til Metodistkirken.

Pastor og gateprest

En tidligere pastor i Metodistkirken i Kragerø, er Kjell Arild Johansen. Det er cirka 20 år siden han kom til Kragerø, hvor han var til ferden gikk videre til Drammen. I flere år var han gateprest i Drammen.

– Jeg fant ut at jeg som gateprest, burde ha langt hår, for ikke å snakke om langt skjegg, for å få bedre kontakt med dem som ferdes på brygga. En kveld skjedde det, at en gruppe kom for å dele ut mat til dem som var der. Jeg satt på en benk sammen med noen andre, da en av som delte ut mat, tok meg i hånda og sa at det nok går bedre. Da klippet jeg hår og skjegg.

Kjell Arild bidro med to sanger under jubileet i Kragerø, nemlig «Oh When The Saints Go Marching In» og «Jeg er bare en pilegrim på denne veien, Guttær».