Flere veier stengt etter jordras, flom, steinras og oversvømmelse

FV 45 er stengt etter jordras. FV 38, FV 3430 og FV 3398 er også stengt.