(Telemarksavisa)

Informasjonen kom fram mandag i forbindelse med politiets digitale pressekonferanse som var knyttet til kriminalitetsbildet i Telemark 2020.

I 2020 ble det anmeldt 39 ran, mot 18 i 2019. De to foregående år var tallet 22 (2018) og 16 (2017).

Økningen i ran fra 2019 til 2020 er 116,7 prosent.

Desember var «toppmåneden» for promille, da er 295 førere ført inn i statistikken for ruspåvirket kjøring.

Ble normalisert

Men til tross for økningen i anmeldte ran, var Dag Størksen i politiet nøktern i sin vurdering av 2020 sett med politiets øyne:

– Til tross for pandemien ble 2020 et normal år med tanke på kriminalitet. Det var nedgang de første ukene, men det normaliserte seg raskt.

Vold

Når det gjelder utelivsvold har den gått ned, og det har naturligvis sammenheng med alle restriksjonene utelivsbransjen har hatt gjennom pandemien. Generelt om voldstall er det nedgang – 937 anmeldelser ble registrert i 2020 mot 1082 i 2019.

Anmeldte voldtekter i 2020 var 63. Det er økning på 11 fra året før.

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 16 år er registrert med 68, året før var tallet 86, en nedgang med 20 prosent. Politiet er ikke sikre på årsaken, men ikke utelukke at det har med pandemien å gjøre.

103 anmeldte mishandling i nære relasjoner i 2020, en økning med seks fra året før.

Doping og narkotika

Det ble i alt registrert 3290 anmeldelser som gikk på vinningsforbrytelser i fjoråret og 2299 hendelser i trafikken.

Grove doping- og narkotikaforbrytelser fant sted: 41. Samlet tall på området: 983.

To kriminelle saker under pressekonferansen: Et hasjbeslag på 700 kilo i november og Munkelia hvor tunge kriminelle utløste skudd i et boligområde i Skien i april, en sak som krevde store ressurser og som påvirket politiets prioritering av andre saker.

I forbindelse med det nevnte ranet i Kragerø er det gitt domfellelse for to menn på henholdsvis tre år og seks måneder og fire år og seks måneder. Disse dommene er anket.

Dessuten ble våpen i kriminelle miljøer trukket fram, blant annet ble det funnet en rekke våpen hos en mann i 30-årene i Skien i september: fem rifler, en hagle uten løp, flere luftvåpen og ammunisjon. Saker er fortsatt under etterforsking.

Et eksempel på promillesak er en 28 år gammel mann fra Vest-Telemark som ble dømt til fengsel i 24 dager med bot på 45 000 kroner. Det skjedde i forbindelse med snøscooterkjøring i påvirket tilstand.

Bedrageri

Bedrageri ble trukket fram:

* 21 år gammel mann fra Grenland dømt til samfunnsstraff i 45 timer for 29 bedragerier. Også dømt til å betale erstatning til samtlige fornærmede. Salg fra Facebook Marketplace, annonserte iPhones, iPads, høyttalere, playstation – mottok pengene uten å sende varen. Tilståelsesdom.

* 28 år gammel mann fra Notodden dømt til fengsel i ett år og seks måneder for fire grove bedragerier (tre av dem sammen med en annen som også ble domfelt) – også dømt til å betale over 400 000 i erstatning. Fornærmede i saker er håndverkere mannen bestilte uten å ta til hensikt å betale for arbeidet. Tidligere domfelt for liknende forhold.

Prioritert i 2020

Disse sakene prioriterte politiet i 2020:

* Rus og kriminalitet blant ungdom. (Hindre rekruttering).

* Våpen i kriminelle miljøer . (Begrense tilgang for å forebygge grov vold).

* Trygge bomiljøer

* Crossermiljø og ansamling av rånere

* Vinningskriminalitet i skjærgården

* Ruskjøring

* GHB