Folkehelseinstituttet gleder seg over en betydelig økning i løpet av de siste fire årene. Det gjelder for folk som tilhører en risikogruppe, for helsepersonell og også for befolkningen for øvrig.

– Det er bestilt inn 200.000 flere vaksiner i år enn i fjor, og vi har aldri hatt så store bestillinger noensinne, sier Karoline Bragstad, fungerende leder for influensaavdelingen i Folkehelseinstituttet til NTB.

Helsemyndighetene anbefaler vaksinen til folk som er i en risikogruppe – eldre, kronikere og gravide – samt helsepersonell og andre som er sammen med personer med nedsatt immunforsvar. Samlet gjelder det 1,6 millioner nordmenn. Det innebærer at nesten én av tre her i landet anbefales å ta vaksinen.

Eldre og barn

– Det kan være vanskelig å si nå hvem som den kommende sesong vil være mest utsatt for smitte før vi vet mer om virusene som kommer, men generelt sett så har H3N2 virus vist seg å spesielt smitte de eldre over 65 år og influensa B-Victoria-virusene går spesielt på barn. Det er disse to virusene vi har sporadiske tilfeller av nå for øyeblikket. De nærmeste ukene vil si oss mer om sykdomsbildet, sier hun.

De siste årene har helsemyndighetene jobbet mer målrettet for å nå fram til helsepersonell med budskapet. Det anslås at rundt 900 mennesker dør hvert år som følge av influensasykdom.

Selv om man selv ikke føler seg så syk, kan man smitte andre. Det er nok pasienter som er blitt smittet av helsepersonell på jobb, men det er mulig å redusere denne risikoen, understreker helsedirektør Bjørn Guldvog.

Presser på kommunene

I 2015 var det bare 9 prosent i helsetjenesten som ble vaksinert. I fjorårets sesong hadde andelen steget til 34 prosent.

Gledelig, men likevel et godt stykke igjen til målet om 75 prosents dekning, påpeker helsedirektøren.

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten – kanskje særlig på sykehusene – har fulgt myndighetenes anbefaling, mens kollegene i primærhelsetjenesten og kommunene henger etter. Guldvog tror noe av forklaringen kan ligge i den praktiske tilretteleggingen. Han peker på at vaksinen må være gratis for helsepersonell og at man må få tatt den i arbeidstiden.

– Inntrykket er at det varierer veldig. Noen kommuner gjør det godt, men jeg tror det er mye å hente på å få bedre systematikk i arbeidet, sier Guldvog.

Gikk tom

I fjor slapp flere apotek opp for vaksinen i løpet av høsten, og man måtte vente på etterbestilling. Folkehelseinstituttet sier imidlertid at det ikke er grunn til å be friske om å avstå fra å ta vaksinen.

– Vi venter en økning i år fra i fjor. Det har vi tatt høyde for og vi har nok vaksine. Hvis ikke, kan vi også få tak i mer, sier Bragstad.