Fjordbåtselskapet bistår i akuttmedisinsk utrykning

Ferjeavganger utover ettermiddagen kan bli omtrent én time forsinket.