Finner du dette i hagen nå – bør du ta grep

Da brunskogsneglene ble registrert i Norge for første gang trodde ekspertene at det kun var ungsneglene som overlevde vinteren. Slik er det ikke.