- Som noen av dere sikkert har fått med dere, går årets På Kanten-pris til Kari Jaquesson. Jeg har selv sittet i priskomitéen som har kåret årets vinner, men har nå valgt å trekke meg fra komitéen før morgendagens utdeling, skriver Melsom i en pressemelding som er sendt ut onsdag ettermiddag.

- Ser ingen annen utvei enn å trekke meg

Hun begrunner dette med at "prisvinneren i inneværende år har spredd konspirasjonsteorier i offentligheten som spiller på klassiske antisemittisk stereotyper om jøders undergravende verdensmakt".

- Til tross for hard kritikk, blant annet fra nøkkelpersoner ved Antirasistisk Senter, har hun nektet å redegjøre for hva hun egentlig har forsøkt å si. Dette er i mine øyne så alvorlig at det overskygger juryens opprinnelige begrunnelse for å gi henne prisen, skriver Melsom.

Hun fremmet tirsdag kveld et forslag overfor de øvrige jurymedlemmene om å trekke tilbake tildelingen til Jaquesson.

- Dette fikk jeg ikke flertall for, noe som er forståelig i og med at prisutdelingen skjer torsdag kveld. Likevel greier jeg ikke å stå inne for denne utdelingen, og ser derfor ingen annen utvei enn å trekke meg fra juryen.

- Da jeg først ble klar over prisvinnerens kontroversielle ytringer, var hun allerede kontaktet. Jeg følte meg derfor forpliktet til å støtte lojalt opp om utdelingen. I ettertiden har den vonde magefølelsen bare vokst seg større, noe som forklarer min retrett i siste time. Hele situasjonen er svært beklagelig, og i etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg på et burde satt ned foten på et mye tidligere tidspunkt. 

Tar selvkritikk

Melsom tar selvkritikk for ikke å ha bidratt til en god nok prosess i juryen.

- Slik jeg ser det, har ikke det minimum av arbeid som må til for å komme fram til en god og omforent kandidat blitt gjort dette året, noe jeg tar min del av skylden for. Jeg håper vi kan trekke lærdom av dette, og få til en mer grundig prosess fram mot neste års kåring.

Melsom er filosof, og blant annet rådsmedlem i filosofifestivalen.

- Ikke antisemittisk

De andre medlemmene i På kanten-juryen er Per Norseng, Olav Gjelsvik og Katja C.R. Aarflot. Per Norseng sier til KV at de har diskutert saken, men at de tre gjenværende medlemmene ikke deler Melsoms oppfatning av Jaquessons uttalelser.

- Vi oppfatter uttalelsene som legitime politiske ytringer, som andre kan mene hva de vil om. Derfor ønsket vi heller ikke å gjøre om på beslutningen om å dele ut årets pris til Jaquesson, sier Norseng.

Han bekrefter at jurymedlemmene ikke var klar over disse uttalelsene fra Jaquesson før de besluttet å gi henne prisen.

- Vil det endret på juryens innstilling?

- Da kan jeg kun svare for meg selv, og da er svaret nei. Dette vil ikke endret på min oppfatning.

- Hva tenker du om at Melsom mener juryen ikke har lagt ned det minimum av arbeid som må til for å komme fram til en god og omforent kandidat?

- Jeg tolket dette først og fremst som en selvkritisk betraktning, og det får stå for Melsoms regning. Vi ble raskt enige om prisvinneren, det er korrekt, men hver og enkelt av oss hadde reflektert over kandidater i forkant, sier Norseng, som også understreker at han synes det er helt greit at Melsom markerer sin mening på den måten hun nå gjør.