Fikk gamle leker, spill, klær og album: – Det folk tidligere kastet har blitt verdifullt

Berg museum har nylig fått en rekke gaver som speiler hverdagslivet på Tveitereid og ellers i bygda. Det var gaver som leker, gamle spill, klær, album, bilder og protokoller.