Vi leser i KV at det nå er bestemt at kommunen skal leie og pusse opp – midlertidig! – det gamle administrasjonsbygget på Tangen for å lage et nytt kommunalt legesenter og på den måten samlokalisere Legene i Løkkebakken, Ytre Strandvei legekontor og Sannidal legekontor.

Da spør vi: Var det ikke en viktig begrunnelse for å flytte administrasjonsbygget fra Tangen og i stedet bygge på B13 ved kaia at det ble for langt inn til Tangen for alle de ansatte og for de som hadde ærend i bygget? Det ble for lite liv i selve sentrum, ble det hevdet. Hvor er da logikken bak at de ansatte og alle de som skal oppsøke lege – kanskje er de gamle og dårlige til beins – skal måtte ta seg til Tangen? Flere har henvendt seg til oss og stilt disse spørsmålene.

Og hvorfor tenker administrasjonen og politikerne veldig ofte bare ett skritt framover i tid? Hvorfor ikke ta seg den tiden som trengs og flytte legene direkte til Marienlyst sykehjem/sykehuset, slik vedtaket sier at skal skje på sikt? På Marienlyst eier kommunen tross alt selv, og mange må benytte bil enten senteret blir liggende på Tangen eller der. Så får man heller betale for at legene må bli der de er i mellomtiden. Det må da bli billigere enn å ha TO dyre leiekontrakter gående over flere år.

Kragerø Bys Venner
v/styret