Samtidig innføres det en særlig aktsomhetsplikt for rullestolbrukere, som i praksis betyr at de må kjøre i tilnærmet gangfart å holde «god» avstand til fotgjengere ved forbikjøringer, ifølge kanalen.

Økt tillatt fart for elektriske rullestoler og scootere kommer blant annet etter en underskriftskampanje for å øke fartsgrensen.

Hevingen av fartsgrensen kommer også til tross for at Vegdirektoratet, Nav og Helsedirektoratet har frarådet dette. De mener at høyere fart øker faren for ulykker.