Får lov til å felle 20 trær i verneområdet på Berg

I disse dager har Peder Aarø i Skagerrak Trepleie drevet med hogst i verneområdet på Berg Kragerø Museum. Det dreier seg om til sammen 20 trær i vestre del av verneområdet, det vi si ved badeplassen ved museet.