Får kjøpe tilleggstomt i Fjellmannsveien

Boligeieren ønsker å etablere parkeringsplass og en potensiell veranda.