Familien Lutro tilpasser seg den nye hverdagen: – Mer hektisk nå enn en vanlig uke

Familien Lutro i Østlandbakken har hatt familieråd for å planlegge aktiviteter, skolearbeid, lekser, spilling på nettet og andre gjøremål den første uka med «korona-fri».