Om Senterpartiet i Kragerø vil støtte partiene på venstresida i den kommende perioden. Det har seg nemlig slik at Fagforbundet i Norge er Senterpartiets største sponsor, og gir et årlig bidrag til partiet på hele 2,2 millioner kroner. De pengene, som er finansiert av medlemmenes kontingent, har vi ikke fått mye glede av i inneværende periode i vår kommune. Senterpartiet har stemt imot alle vedtak som har hatt betydning for Fagforbundet lokalt. Tillitsvalgtes tale- og forslagsrett i hovedutvalg, vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven, rekommunalisering, kjøp av sykehuset og reell fattigdomsbekjempelse er noen eksempler på saker som Senterpartiet har stemt imot. Saker som treffer kjerneverdiene i Fagforbundet, nemlig omtanke, samhold og solidaritet (OSS).

Senterpartiet sentralt har i flere perioder vært, og er fortsatt, en del av det rødgrønne samarbeidet.

Det har Senterpartiet i Kragerø aldri vært, og vårt spørsmål til Senterpartiets lokallag er om de i den kommende valgperioden vil støtte venstresida i Kragerø? Om de vil støtte forslag som er viktige for Fagforbundet? I Fagforbundets støtte til Senterpartiet ligger det en klar forventning om at partiet vil støtte saker som har betydning for Fagforbundet, og ikke bevisst motarbeide forslag og vedtak som er viktige for våre medlemmer.

Svar utbedes.

Fagforbundet oppfordrer sine medlemmer til å stemme på partiene på venstresida i høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Fagforbundet i Kragerø v/styret