– Ett år var arrangementet i Kulturstua i Drangedal. Et fellesopplegg, samarbeid mellom kulturskolene i Kragerø og Drangedal, men det fungerte ikke så bra. Nå tar vi sikte på et spennende og variert program i Kragerø kino, sier kulturskolerektor Thomas Moen.

Ung kultur

Målet med UKM er å få presentert forskjellige kulturaktiviteter i Kragerø.

– Arrangementet er en ypperlig anledning for unge talenter til å få vist hva man driver med av kultur i kommunen. Vi tar sikte på å få vist fram mer enn bare sang og musikk, selv om dette blir viktige innslag denne dagen, sier Moen.

Kulturkvelden i kinoen er lagt til tirsdag 26. februar, uka etter vinterferien.

– Vi har allerede fått en noen påmeldinger, men vi ønsker flere deltakere. Fristen for å melde seg på er satt til tirsdag 19. februar.

Thomas Moen håper å få presentert flere sider av den unge kragerøkulturen.

– Dans, fotokunst, film og litteratur er noen av aktivitetene vi ønsker skal blir vist og framført på kulturkvelden. Vi vet at ungdom har mange interesser og dette er en ypperlig anledning til å få vist fram det de driver med.

Møteplass

Kinosalen egner seg godt til slike kulturarrangementer. De som står på scenen får god kontakt med publikum i salen.

– Dette er et arrangement for unge mennesker mellom 12 og 20 år. Scenen er et ypperlig sted for å få framført sine ting. Det gledelige er den økte oppslutning det har vært om dette arrangementet de senere år. De som melder seg på skal få god lyd om de ønsker å synge eller spille. Ta kontakt med kulturskolen, meg, Kjetil Valldal eller Kristoffer Himle og vi skal hjelpe til med å legge forholdene til rette. Terskelen for å melde seg på er lav. Dette blir også en glimrende anledning for publikum til å se hva som rører seg på kulturfronten i Kragerø.

En jury vil plukke ut noen deltakerne som skal representere Kragerø på et fylkesarrangement på Ælvespeilet i Porsgrunn i april.