– Jeg er glad for at jeg ser en del av dem som blir direkte berørt av den nye veien her, men jeg er ikke fornøyd med oppmøtet, slår ordfører Grunde Knudsen (Sp) fast.

For dem som møtte opp i salen mandag kveld var i stor grad mennesker som blir direkte berørt av den nye veien som skal bygges gjennom hele Kragerø kommune.

– Nå ble møtet i dag streamet, så jeg vet selvfølgelig ikke hvor mange som har fått med seg møtet på nett, men jeg kunne ønske at flere som bor «nedenfor kalstadbrua» også hadde engasjert seg i større grad, sier ordføreren og fortsetter:

– Jeg vet ikke om folk skjønner hvor stort dette er.

Stor investering

For nye E18 fra Dørdal til Grimstad er den største investeringen i Kragerø kommune i moderne tid, med en kostnadsramme på 11,35 milliarder kroner. Av dette beløpet utgjør om lag fire milliarder bompenger.

I tida framover skal Nye Veier ha liknende møter i de andre berørte kommunene. Mandagens møte var det første i rekken.

Ordføreren ser positivt på engasjementet fra innbyggerne så langt, og han har forståelse for at noen kan oppfatte planene som opprørende.

– Jeg opplever at det er mer «støy» andre steder enn her i Kragerø, men det er klart at vi har utfordringer rundt for eksempel krysset ved Gjerdemyra, sier han.

– Jeg håper nå at alle får med seg hva som skjer, og at folk bruker portalen til Nye Veier for å komme med innspill, avslutter Knudsen.