Etterlyser fartshumper på Helle: - Det er farlig for barna

En beboer i Elgfaret på Helle har sendt brev til kommunen hvor han etterlyser fartshumper ved en uoversiktlig sving på Helle.