Etterlyser beboerparkering: – Kommunen legger lokk på saken

I hovedutvalg for samfunn 29. august i fjor, og senere i kommunestyret 5. september, ble det enstemmig vedtatt at det i enkelte områder skulle innføres beboerparkering. Det har ennå ikke skjedd.