Gå til sidens hovedinnhold

Etter møtet om «Kragerø 2030»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Byvennenes åpne møte i Løkka om Kragerø 2030 fikk et mangfoldig og nyttig innhold, takket være innledere, panel og møtedeltakere. At kommunepolitikerne (med 2-3 hederlige unntak) ikke fant å ville være med på møtet, kan vi ikke betrakte som annet en bekreftelse på at de ikke bryr seg eller ikke ønsker å framstå med meninger om hvordan byen skal utvikle seg det neste ti-året.

Til møtet: Tidligere byantikvar i Kragerø og Risør, Tanja Røskar, gav oss en kort innføring i begrepet DIVE-analyse: Et redskap til å gjennomføre en kulturhistorisk stedsanalyse, egnet til å synliggjøre de kvaliteter, muligheter og handlingsrom som et kulturmiljø har. Røskar virket å mene at en grundig DIVE-analyse burde være en naturlig del av forarbeidet for enhver utbyggingsplan, dette for å sikre en utvikling i harmoni med det miljøet som allerede eksisterer i området som ønskes utviklet.

Vi i Kragerø Bys Venner koblet øyeblikkelig Røskars anbefalinger av DIVE-analyse til vårt krav om en ny miljørevidert reguleringsplan for Kirkebukta. Den planen ble godkjent i 2006, mens DIVE som analyseredskap ble introdusert av Riksantikvaren 3 år etter, i 2009. Vi tenker at dersom en DIVE-analyse hadde vært gjennomført parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplanen, ville kanskje planen sett annerledes ut, - sannsynligvis ville kravene til tilpasning til småbyen for øvrig vært langt sterkere enn det som nå er tilfelle.

Fra arkitekthold ble det under møtet framholdt at utarbeiding av en DIVE-analyse vil være et krevende og kostbart foretagende. Det er et argument imot DIVE-analyser som kanskje kan ha relevans i noen sammenhenger, men når det gjelder utbygger i Kirkebukta, - Fredensborg / Tollefsen -, har vi inntrykk av at det ligger innafor det de kan se seg råd til.

Vi registrerer at kommunen har valgt å forlenge utbyggingsavtalen med Tollefsen, under visse betingelser. Kragerø Bys Venner anbefaler at utarbeidelse av en DIVE-analyse og en miljørevisjon av den snart 15 år gamle reguleringsplanen inngår som deler av disse betingelsene.

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken