Leietakerne ved Kragerøfjorden camping på Ørvik har innsett at det blir forandringer ved ferieparadiset deres, enten de liker det eller ei, med Ivar Tollefsen og Fredensborg som ny eier og driver.

Etter at de omfattende planene nylig ble presentert for dem, som blant annet innebærer at 28 leietakere rundt om på campingen mister sine nåværende plasser for så å bli tilbudt nye, sitter de imidlertid igjen med to store spørsmål.

På en campingplass som allerede er tett bebygd, hvor i alle dager skal det etableres nye plasser? Og hvem skal betale for flytteprosessen?

– Det er mange som ikke har råd til å betale opptil flere hundre tusen kroner til håndverkere og kranbil. Det føles forferdelig for dem som blir hardest rammet, som også har leid samme plass i mange år. Noen har allerede satset omtrent alt de har og dette blir nærmest en livskrise dersom de ender opp med mye gjeld.

Det forteller Tore Sandvik til KV. Han er interimstyreleder i den nyopprettede velforeningen.

– Signalene vi har fått fra Fredensborg er at de vil være behjelpelige med flytteprosessen, men at det ikke er aktuelt for dem å betale hele kostnaden. Dette er ikke bra. Først blir man bedt om å flytte på seg og så må man betale mesteparten av kostnaden sjøl, fortsetter han.

KV understreker at velforeningens synspunkter reflekterer de rundt 50 medlemmene, men ikke nødvendigvis øvrige leietakere.

– Lite gjennomtenkt

Arild Weholt fra Skien er medlem i velforeningen og blant dem som må vike for Tollefsens planer. Han og kona har vognplass innerst i veien til venstre for sanitærbygget, hvor Fredensborg vil bygge fem til sju utleiehytter. Neste år mister Weholt plassen han har hatt i 22 år. Det samme gjelder for fire av naboene hans.

– Jeg har full forståelse for at de nede ved sjøen må omplasseres, for det området er jo regulert til felles friareal for allmennheten. Men det er likevel synd, for det er ikke deres feil. Fredensborgs planer for området her oppe, hvor vi holder til, synes jeg er lite gjennomtenkt, sier han og fortsetter:

– Fredensborg skal sende inn et nytt planforslag til omregulering, og i det forslaget bør de heller fortette med utleiehytter rundt om på campingen. Det må jo være en mye bedre løsning enn å unødvendig flytte på vogner som har stått her så lenge.

Weholts plass har en upåklagelig utsikt mot Kilsfjorden. En utsikt Tollefsen heller vil at utleiehyttene skal få tilgang til.

– Det finnes ingen plass som kan erstatte den vi har. Dersom vi får tildelt en plass nærmere fylkesveien, kan det hende vi ikke vil være her lenger. Vi er spente på hvordan Fredensborg skal finne nye plasser til 28 stykker, for jeg skjønner ikke hvordan de skal få det til. Det er dessuten en kostbar flytteprosess. Hvis vi er heldige, koster det oss kanskje 75.000 kroner. For andre er det snakk om mye mer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Krever kartplan

Tore Sandvik forklarer at velforeningen ble dannet for at leietakerne skal kunne stå sterkere sammen med felles ønsker og krav i de videre samtalene med Fredensborg.

I løpet av første halvår 2022 skal de første seks vognene ved østre strand fjernes og erstattes med aktivitetsområde for allmennheten. Det samme gjelder for ytterligere seks ved vestre strand andre halvår. Deretter følger resten etter i etapper.

– Vi fatter heller ikke hvor de kommer til å foreslå plassering av de 28 vognene. Velet kommer til å stille krav om å få presentert et kart som viser dette i detalj. Det skaper dessuten noe misstemning blant beboerne på campingen at de siste som mister plassene sine i den etappemessige flyttingen får svært få valgmuligheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vil gi praktisk og økonomisk bidrag

Daglig leder Rajko Mink i Fredensborg Hospitality AS, som har tatt over driften av campingen, mener det ikke skal bli noe problem å finne nye plasser.

– Vi har hatt en god kontakt med leietakerne og fått fine tilbakemeldinger og konstruktive innspill til videre drift av Kragerøfjorden camping. Vi ønsker å utnytte plassen bedre enn i dag og frigjøre arealer ved sjøen til opphold, rekreasjon og lek, sier Mink og fortsetter:

– Alle leietakere som berøres av dette vil få tilbud om nye plasser. Det vil bli en fortetting av områdene som er avsatt til camping og våre analyser viser at dette vil gjøre plass til alle som vil fortsette leieforholdet.

– Mange leietakere ferierer på campingplass fordi de ikke har økonomi til å kjøpe egen hytte. Flere frykter å opparbeide seg mye gjeld dersom de selv må betale for mesteparten av flytteprosessen. Men for et konsern som Fredensborg, med milliarder i omsetning, bør vel dette være nokså ubetydelige summer?

– Vi ser for oss å gi både et praktisk og økonomisk bidrag for å lette flytteprosessen for leietakerne som får tilbud om ny plass. Detaljene i dette og hvor den enkelte campingvogn skal plasseres må vi komme tilbake til når vi har gjennomført en mer detaljert prosjektering og har en bedre oversikt over omfanget av flyttingen. Dette vil vi gjøre i dialog med den enkelte leietaker, sier Mink.