Gå til sidens hovedinnhold

Et sted å henge – ungdomsinvolvering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen har kanskje lurt på hva som skjedde på Kragerø Stasjon i sommer, seil som dekket deler av ventetorget foran stasjonen, fargerike plakater med Waffle Station, kafébord, ungdommer som lekte på Jernbanetorget med mange unger?

Kragerø Stasjon er «gitt» av Sparebankstiftelsen DNB til Kragerøs befolkning til bruk for befolkningens beste og alle ble oppfordret til å engasjere seg – vi i Kragerø Frivilligsentral hang oss også med på dette.

Vi har fått en unik sjanse til å utforske hva lokalene kan brukes til og hvem som kan få glede av dem.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

• Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)

• Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)

• Fremmer mestring og læring (ferdigheter)

• Utvikler rollemodeller (forbilder)

Høsten 2020 søkte Kragerø Frivilligsentral og fikk midler fra Omstillingsprogrammet i Kragerø til å sette i gang et prosjekt som vi kalte for Generasjonsarkitektene. Generasjonsarkitektene oppstod ved hjelp av Maiken Lønnerød (Splint) og Nora Skarre Abrahamsen (Pudu) som gikk inn som prosjektmedarbeidere. I første omgang satte de i gang en forundersøkelse kalt Framtidsverkstedet, med ungdom i fokus for å kartlegge hva de kan tenke seg inn i Kragerø Stasjon og hva de generelt tenker om hva som skal til for å gjøre Kragerø til et attraktivt sted å bo.

Helt fra starten har ungdommene blitt satt i førersetet og de har vært kreative i sine ideer og ønsker som kan sammenfattes til:

– Et chillested

– Aktiviteter og workshop

– Kulturbygging

– Opplæring

– Omverden

I vår og sommer ble noe av dette satt ut i livet ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen, resten av beløpet som var lovet fra Omstillingsprogrammet og et samarbeid med NAV. Vi rekrutterte 7 ungdommer i alderen 14–28 år som skulle få fire ukers sommerjobb i regi av Generasjonsarkitektene med aktivitet i Kragerø Stasjon. Noen rammer ble lagt: De skulle drive en kafé med uteservering, de skulle få leder- og organisasjonsopplæring og de skulle arrangere eventer for barn og unge i løpet av tiden kafeen var åpen.

De siste ukene før sommerferien var elever ved ungdomsskolen i byen som har redesign som valgfag, med å designe og lage noen av utemøblene, de styrte prosessen med valg av farge og utforming, de lærte hvordan man styrer slike prosesser. Elevene i valgfaget Produksjon av varer og tjenester utformet en spørreundersøkelse som kartla ungdoms interesser for aktiviteter på stasjonen. De ungdommene som fikk sommerjobb var så med i teambuilding aktiviteter og fikk opplæring i hvordan bygge et godt lag sammen, hvordan styre prosesser for å komme fram til felles løsninger, hvordan lære hverandres styrker og svakheter å kjenne, hvordan gi positive tilbakemeldinger og også gi tilbakemeldinger på en positiv måte, hvordan benytte kunnskapen om mangfold og forskjellighet til gode for fellesskapet og ikke minst hvordan helt konkret gå fram for å lage en fysisk kafé som de skulle drive selv.

Resultatet ble Waffle Station, – ungdomsdrevet kulturkafé.

Vaffelkafeen var åpen 12 dager i løpet av juli og salget gikk strykende med både lunsjvafler og dessertvafler, eplelimonade og ferskkvernet kaffe på presskanne på menyen. Tre fredager arrangerte ungdommene «Omlek» som går ut på å ta gamle leker som «kims lek», sisten, hoppe strikk og liknende, fornye dem og leke dem på nytt. Ungdommene hadde i forveien fått opplæring i hvordan de kunne organisere og være aktivitetsledere for dette. En fredag arrangerte Waffle Station en basketball event sammen med Marco Elsafadi og Kragerø Basketballklubb – Marco spilte sammen med og lærte bort basketballtriks til barn og unge som møtte opp. To av ungdommene i Waffle Station spiller basket i forveien og var aktive i planleggingen og gjennomføringen av eventet.

Siden tidlig i vår har en del foreldre holdt deler av Kragerø Stasjon åpen for ungdom 2–3 ettermiddager og kvelder i uka og kaller det Ungdomsbasen. Her er det videospill, brettspill, chillesofaer og et eller annet å bite i. Generasjonsarkitektene har hele tida hatt et godt samarbeid med denne gruppa og vi ble derfor enige om at Ungdomsbasen skulle holdes åpen to dager i uka gjennom juli også og gi tilbud til et sted å henge for både lokal ungdom og de som måtte være på besøk i byen. Ungdommene i Waffle Station var ansvarlige for dette.

Tilbakemeldingene fra ungdommene etter sommeren er at de føler seg sett, har lært mye nytt, har vært involvert i alle prosesser, har hatt ansvar for gjennomføring, har fått eierskap til driften av kafeen og at de har fått mot til å møte nye utfordringer.

Kragerø Frivilligsentral er stolte av resultatet så langt med å involvere ungdom i å skape gode møteplasser i Kragerø Stasjon. Ungdommene opplever mestring og får opplæring i organisasjonsarbeid og ledelse. Vi har planer framover også og gleder oss til å involvere enda flere i dette.

På det personlige plan, har jeg som leder og desidert eldst i dette prosjektet opplevd et unikt fellesskap i Waffle Station på tvers av alder, kjønn og kultur. Her hadde alle en oppgave og den gjensidige respekten vi fikk gjennom å bli kjent med hverandres styrker og svakheter og de involverende prosessene for å komme fram til gode rutiner, opplevde jeg som helt enestående i forhold til hva jeg har vært med på før. Jeg tror alle trenger å ha noe eller noen å være noe for, ikke bare være på mottaker-sida og bli servert aktiviteter og opplevelser. Alle trenger å bli sett, alle trenger å få ansvar, alle trenger å ha innflytelse på sin hverdag – bare slik kan vi skape engasjement og eierskap. I sommer fikk jeg være med på det!

Takk for tilliten til Gjensidigestiftelsen, Omstillingsprogrammet, Sparebankstiftelsen DNB og lokale sponsorer og frivillige som gjør dette mulig!

Solveig Kivle
Kragerø Frivilligsentral

Kommentarer til denne saken