Samtidig svarer 20 prosent av de spurte at de er negative til turistskatt, ifølge undersøkelsen.

Et flertall på Stortinget sa i 2017 nei til å åpne for turistskatt, men den siste tiden har både SV og Arbeiderpartiet snudd i saken, og KrF er på glid. Tirsdag er det høring i Stortinget i forbindelse med et representantforslag fra SV om utredning og innføring av skatten.

Opinions undersøkelse er basert på 1.537 intervjuer i november og desember og må tolkes innenfor feilmarginer på mellom 1,1 og 2,5 prosent.