Et enstemmig kommunestyre ønsker å selge Jernbanebygget til stiftelse

Sparebankstiftelsen DNB skal avgjøre om de vil kjøpe bygget eller ikke om snaue tre uker.