Jeg har gjentatte ganger sendt mail til Kragerø Fjordbåtselskap angående det jeg mener er kjøring i unødvendig og ulovlig høy hastighet, innenfor 5 knops sonene, i skjærgården. Tenker spesielt på mellom Tåtøy og Furuholmen.

Er det slik at 5 knops regelen ikke gjelder for Kragerø Fjordbåtselskap? Bør ikke de gå foran som et godt eksempel for ferdselen på sjøen? Etter gjentatte observasjoner, både fra land og vann, er det svært usannsynlig at Jesper, Kragerø og Perlen holder 5 knops fart fra der hvor skiltet står plassert på «dyna» og til de når brygga på Tåtøy.

Ønsket har vært at dette kan tas opp med kapteinene på nevnte fartøy, og at vi kan se en endring. Ettersom det til dags dato ikke er noen merkbar endring, kan man vel anta at internkontroll og forbedringsarbeid er fremmedord i Kragerø Fjordbåtselskap.

Etter hva jeg kan forstå er Kragerø Fjordbåtselskap, som heleid offentlig selskap, underlagt offentlighetsloven. Det er derfor forunderlig at de unnlater å svare opp gjentatte henvendelser, også rettet mot daglig leder. Hvilke rutiner har dette offentligeide selskapet for å følge opp varsler om mulige lovovertredelser? Har fjordbåtselskapet en internkontroll som ivaretar dette? Eller kanskje de ser seg hevet over loven?

Hilsen fra Stig, Furuholmen