Enkelte måtte trekke seg og flere erklært inhabile under valg av meddommere

Domstolloven slår fast at medlemmer av valgnemnda ikke kan være meddommerkandidater. Derfor måtte både Knut Jarle Sørdalen (Sp) og Henriette Fluer Vikre (Frp) trekke seg fra listene.