Enighet langs kysten om å fortsatt stenge campingplasser

Det midlertidige forbudet mot camping er forlenget langs kysten av Telemark.