Gå til sidens hovedinnhold

En skole nær deg?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolestrukturdebatten for snart 10 år siden var det som først fikk meg engasjert i lokalpolitikken. Det forhastede vedtaket fattet av den da borgerlige posisjonen snakkes det om enda. Men; Hvorvidt vi faktisk sparte noe på disse vedtakene er svært usikkert. Så hvorfor må alltid se omstrukturering som den beste løsningen på kommunens økonomiske problemer? Vedtaket var uansett ikke godt nok, Kragerø kommune fortjente bedre. Skåtøy fortjente bedre, Kalstad fortjente bedre. Nå er vi ved en ny korsvei, hva blir utfallet denne gangen? Jeg håper, og tror det finnes bedre løsninger.

Er det noe pandemien har vist oss er det at verden er alt annet en forutsigbar. Derfor tror jeg det nå er viktig at vi vurderer helheten i kommunens samlede skoletilbud. Vi må forsterke der vi kan, og ikke kutte til beinet fordi elevtallet potensielt kan synke. Vi må tørre å satse! Skal vi prøve å stimulere til utvikling i kommunen kan vi ikke kaste kortene ved første anledning. Om vi skal tørre å satse på fremtiden, så er alle lokalsentrene våre viktige. Vi må ha troa på at Kragerø, Levangsheia, Helle og Sannidal alle er med på å gjøre vår kommune attraktiv for barnefamilier som ønsker å etablere seg. Stabilitet og forutsigbarhet framfor konstant omstrukturering er da helt avgjørende for kommunen vår.

Jeg ønsker å ivareta og styrke det tilbudet vi har i Kragerø i dag. Dette håper jeg også at resten av kommunestyret slutter opp om.

Kristoffer Stoa Gundersen
Kragerø Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken