Over påskeuka ble det dessverre meldt om opptøyer og uro i Sverige. Dette skjedde, fordi en dansk statsborger hadde planer om å brenne Koranen på åpen gate. Jeg vil derfor påminne både meg selv og mine kjære medmuslimer i Kragerø om vi ikke må svare med aggresjon i møte med slike hendelser, slik vi har sett i Sverige. Vi må heller støtte oss til hva de Islamske skriftene faktisk pålegger oss å gjøre. Koranen sier «Svar det onde tilbake med det som er bedre, - og se, den du lever i fiendskap med vil bli som en varm venn!» (K:41:34). Lærde sier at dette innebærer at muslimer skal svare raseri med tålmodighet, ignoranse med nåde, og ondskap med tilgivelse. For eksempel sier lærd Imad al-Din Abu’l Fida Ishamel I sin kommentar at: Om noen ikke tjener Gud ved måten de for eksempel behandler et individ, så skal individet tjene Gud ved måten han eller hun svarer dem, fordi slike handlinger vil lede til kjærlighet og empati. (For mer informasjon se «The Study Quran: a new translation and commentary» av Seyyed Hussein Nasr).

Vi må huske at denne mannen mest sannsynlig ønsker å skape provokasjon og aggresjon blant muslimer, slik at han kan skape et negativt og forfalsket bilde av Islam generelt. La oss heller svare med tålmodighet. Når det er sagt skal vi også være tydelige på at vi ikke støtter mobbing eller krenkelse av noen mennesker, enten de er muslimer eller ikke. Koranen er tydelig på at man ikke har lov til å «snakke nedsettende» om andre religioner, uansett hva de tilber (K:6:108). Bare fordi vi svarer denne hendelsen med omhu og tålmodighet, betyr ikke at vi aksepterer noen form for krenkelse av religioner, uansett hvilken religion det er. På dette punktet er jeg helt sikker på at vi vil finne både støtte, sympati og medlidenhet fra alle Kragerøs borgere.

La oss ikke tillate at slike hendelser skape mer splittelse og utrygghet i samfunnet vårt. La oss gjøre det om til en unnskyldning til å forsterke den freden og forsoningen som finnes her i Kragerø, og leve opp til det vår Profet Mohammed lærte oss når han sa: «De barmhjertelige vil bli vist barmhjertelighet av den Mest Barmhjertelige [Gud]. Hver barmhjertelig mot dem på jorden, og Den i Himmelen [Gud] vil være barmhjertelig mot deg.»

Markus Mohammed Wohlenberg
Student