Gå til sidens hovedinnhold

En kriminalomsorg i forfall

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Medlemmene i NFF region sør, har lang og bred erfaring fra kriminalomsorgen

Vi har vært med på oppbyggingen av et godt faglig innhold, nå ser vi med bekymring på den negative utviklingen i etaten.

Alle ansatte er stolte av sitt fag, alle ansatte ønsker hver dag å gjøre den oppgaven Stortinget har bedt oss om, endring og rehabilitering av innsatte. Vi ansatte vil ha en trygg arbeidsplass med meningsfylte oppgaver. Det er med stor bekymring vi ser etaten vår i forfall.

I perioden 2014–2019 har Kriminalomsorgen blitt redusert med 288 millioner kroner. Det er bygget nye fengsler og det er positivt. Men dette kan ikke gå på bekostning av eksisterende fengsler.

  • Økonomi
  • ABE-kutt
  • Manglende finansiering av pensjoner
  • Nytt etatssystem
  • Kutt dubleringspenger
  • Ingen omstillingsmidler
  • Underfinansierte fengsler
  • Dette har medført så langt kutt i tilbudet til de innsatte (rehabilitering), nå reduseres også sikkerheten for innsatte, ansatte og samfunnet, det blir også kuttet i førstelinjen, noe som ikke skulle gjøres.
  • Dette fører til mer innlåsing av innsatte, som ikke får den rehabiliteringen de trenger.
  • Det blir stadig flere mål og krav, ambisjonen fra vår arbeidsgiver står ikke i forhold til ressursene.

Våre medlemmer tillegges flere og flere oppgaver grunnet omorganiseringer, ubesatte stillinger og kutt i antall stillinger.

Ansattes arbeidsmiljø og sikkerhet i fengsel og friomsorgen svekkes, de frykter alvorlige hendelser som går på liv og helse løs. En Kriminalomsorg i forfall er ingen løsning, verken for samfunnet eller for ansatte. Vi trenger en ny retning, derfor skal jeg bruke stemmeretten 13. september.

Ingeborg Kivle
Region tillitsvalgt, region sør
Norsk fengsel og friomsorg

Kommentarer til denne saken