Lørdag kom jeg forbi et par hyggelige gutter, Anders og Jan, som fisket blant båter og utriggere på Gundersholmen. De lå i gjestehavna med foreldrene sine fortalte de, og nå strevde Anders med å få opp en fisk. De manglet håv, og det var vanskelig å håndtere stang og snøre mellom brygga og båter og utriggere.

Med litt råd og veiledning, kom fisken på land til slutt, en skikkelig rugg.

Frigjort for sluken, ble den satt pent ut igjen.

Guttene hadde fått flere fisker, blant annet en sei som de hadde tatt vare på.

Det var en artig opplevelse, og svært oppløftende å se torsk av sånn størrelse igjen.

Arvid Slettebakken