Eldreopprøret

Elisabeth Pedersen.

Elisabeth Pedersen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

EldreomsorgLESERBREV: Jeg vil gjerne rette en varm takk til Tiltaksteamet i Kragerø kommune ved Ann-Dorth Schaanning, for at jeg har fått korttidsopphold ved Marienlyst sykehjem i påvente av fast sykehjemsplass samme sted. Takk også til alle dere som har støttet mitt opprør både via telefoner og via internett. Nå føler jeg at jeg endelig får den hjelpen og omsorgen jeg trenger og blir forstått.

Samtidig er jeg klar over at det finnes flere eldre rundt om i kommunen, som har like stort behov for en sykehjemsplass som jeg, men som ikke får det. Jeg ønsker også å være et talerør for disse. Kommunen har for få sykehjemsplasser! Dette bør det gjøres noe med ganske raskt, før eldrebølgen setter inn for alvor.

Vurderingen av hvem som har behov for sykehjemsplass/omsorgsbolig blant dem som er hjemmeboende, gjøres vel kanskje i første rekke av de ansatte i hjemmetjenesten. Så kort tid som de har til rådighet hos hver enkelt bruker, er det vel ganske tvilsomt, at de klarer å danne seg et helhetlig bilde av behovene. Dessuten er det også en del ufaglærte i denne tjenesten. Og det er stadig nye folk en må forholde seg til. Det er rett og slett en mangel på kontinuitet, som er direkte skremmende!

Når man så har vært så heldig å bli tildelt plass i en omsorgsbolig, er det vel i første rekke lederens ansvar å gjøre seg kjent med beboerne ved å gå gjennom journalen og følge opp den enkelte ut fra de behov man da finner.

Lederne ved omsorgsboligene bør vel også ha ansvar for å melde videre til tiltakstjenesten, dersom behovene hos beboerne endres under oppholdet. Her opplevde jeg en fatal svikt. Hadde ledelsen gjort jobben sin da jeg bodde i omsorgsboligen, eller hjemmetjenesten da jeg bodde privat, hadde jeg sluppet å bli gående med en brukket skulder og en avreven sene i 8 måneder, og i tillegg blitt så til de grader feilbehandlet av en fysioterapeut.

Første bud når eldre mennesker faller, må være at de sendes til en røntgenundersøkelse.

I neste innlegg vil jeg gi en utførlig forklaring på det som skjedde i forbindelse med mitt fall i juni måned i 2015. Dette for at ikke andre skal bli utsatt for samme fatale svikt.

Det vil også, etter oppfordring, bli sendt en klage til fylkeslegen vedrørende dette forholdet.

Elisabeth Pedersen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags