Ekstraordinært møte i dag: - Kommunen bør ikke overta Kragerøtunnelen

Kommunedirektøren er klar i sin konklusjon. Kragerø bør ikke overta ansvaret for Kragerøtunnelen, noe som kan løse utfordringen med avkjøring til det planlagte parkeringshuset i Kirkebukta.