Eiendomsskatten: Stiller spørsmål om taksten på Tollefsens hytte, skattenemndas arbeid og ubebygde tomter

Fremskrittspartiet og Rødt har sendt en rekke spørsmål til ordføreren og kommunedirektøren, i kjølvannet av rotet rundt eiendomsskatten og takseringen av eiendommer.