Slik skal den nye eiendomsskatten beregnes

Omtakseringen for fastsetting av eiendomsskatt pågår for fullt. Dersom politikerne følger rådmannens innstilling, skal dette resultere i en økning av eiendomsskatten i Kragerø med 15 millioner kroner neste år.