Smittetrykket er svært lavt i Drangedal for tiden. De siste ukene er det registrert kun ett tilfelle, som ble påvist lørdag 15. mai.

Fra og med torsdag 3. juni går kommunen over til grønt tiltaksnivå i trafikklysmodellen.

Det melder kommunens beredskapsledelse, som har tatt beslutningen i samråd med kommuneoverlege Ivar Andreas Skogvold.

– Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Vi har nå store deler av året vært på gult nivå, og vi er det fram til og med onsdag 2. juni. Dersom smittetrykket i kommunen skulle øke, kan det medføre at barnehager og skoler må tilbake til gult nivå på kort varsel og i verste fall til rødt nivå, melder kommunen.

Tiltakene kan variere

Det understrekes at hver enkelt enhet står fritt til å velge sin organisering, som betyr at noen tiltak fra gult nivå kan fastholdes fram til sommerferien.

– Videre er det viktig å være klar over at det kan være eller bli ulikt tiltaksnivå på de ulike enhetene innad i kommunen. Dette er avhengig av eksempelvis smittede i et geografisk område, mulige karantener, omfang med mer. Det er alltid kommuneoverlegen som er rådgivende for vurderinger om hvilket nivå barnehager og skoler skal ligge på.

Trafikklysmodellens smitteverntiltak

Barnehage

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og normalt renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger og barnehagehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • To kohorter kan samarbeide
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter* som ikke samarbeider
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • To kohorter kan samarbeide
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Barneskole

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter, halver klassestørrelsen
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Ungdomsskole

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter, halver klassestørrelse
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Vurder delvis digital undervisning
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Videregående skole

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever i mindre grupper, prøv å halvere antall kontakter
 • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever
 • Vurder delvis digital undervisning
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Kilde: Utdanningsdirektoratet