Disse 12 har søkt jobben som tannlegevikar

Seks kvinner og seks menn står på søkerlista.