Drangedal kommune er i gang med en rekke tiltak på Toke brygge.

Området forbedres og forskjønnes i betydelig grad i forkant av sommersesongen.

Prosjektet innebærer ombygging og utbygging av toalett- og omkledningsrom, etablering av en universelt uformet baderampe, nye støttemurer og sitteplasser, samt en rekke generelle tiltak som skal gjøre det offentlige friområdet finere og mer innbydende.

Ordfører Tor Peder Lohne (Sp) forteller til KV at kommunen er opptatt av å bidra til trivelige tiltak i nærmiljøet.

– Dette har vi gjort flere steder i kommunen, blant annet med å få til statlig sikra friluftsområder og fysisk tilrettelegging i disse. Toke brygge fikk Telemark fylkeskommunes Tettstadspris i 2013. Nå oppgraderer vi tilbudet med universelt utforma baderampe, oppgradert toalett- og omkledningsrom, samt flere tiltak. Det blir veldig fint og jeg tror og håper mange vil legge turen innom Toke brygge i sommer.

Prosjektet er delvis finansiert gjennom statlige midler, som kommunen har fått tildelt etter å ha fått innvilget søknad.

Se flere bilder: