I en årrekke har Kragerø Sparebank og det som i dag heter Skagerrak Sparebank samlet på lokal kunst.

Verkene henger rundt forbi i bankens lokaler i Kirkegata – både i rom du og jeg har besøkt før, men også i forskjellige kontorer og andre deler av banken som ikke er åpent for offentligheten. Med mindre du har en avtale, selvfølgelig.

Da Kragerø faste Billedgalleri flyttet ut av lokalene i Posthusgården for et par år siden, ble banken redningen for en liten periode, og galleriet fikk benytte seg av en del av bankens lokaler for å vise fram galleriets samling. Og det var på den tida at ideen om en utstilling av bankens samling ble luftet for første gang.

– Det vi snakket om var jo å gjøre denne kunsten tilgjengelig, forteller Jon Guste-Pedersen. Han har tidligere vært banksjef, men er nå seniorrådgiver ved banken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samlet i mange år

Den siste tida har bankens kunst blitt hentet ned fra veggene i Kirkegata, og nå er de på plass i lokalene til Kragerø faste billedgalleri. Gjennom flere år har banken vært en sentral støttespiller for galleriet, og Guste-Pedersen mener at utstillingen er en fin måte å markere at de verdsetter samarbeidet.

– Vi har heiet på dem, hatt gode samtaler, men også støttet økonomisk. At Kragerø faste billedgalleri nå tar arbeidet med å sette sammen denne utstillingen, og ikke minst vise den fram, setter vi umåtelig stor pris på, sier han.

Bildene som skal vises fram da utstillingen åpner lørdag, er bilder som banken har kjøpt gjennom mange år. Den tidligere banksjefen kan ikke svare på når banken begynte å kjøpe kunst, men han forteller at mye av kunsten har blitt kjøpt inn da Finn Andersen, Arne Rasmussen og han selv var banksjefer. Med årene har samlingen blitt betydelig.

– Jeg har ikke tall på hvor mange verker vi eier, men jeg regner med at det er rundt 100 bilder, sier Guste-Pedersen.

Nye og eldre

Samlingen inneholder kunst fra Kragerø, av både nyere og eldre dato. Av de eldre verkene kan man nevne et par trykk av Guido Schjølberg, men bildet som er aller eldst er datert så langt tilbake som 1874.

Bildet er malt av en fransk maler med navn J. Moutte, og viser en skute fra nettopp Kragerø.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Andre kunstnere som er representert er kjente kragerønavn som Tore Juell, Monica Fürst, Tone Stålstrøm og Thorvald Lund-Hansen.

– Vi har kalt utstillingen «Bilder du sjeldent får se», og det beskriver det jo ganske godt, sier Anny Skaug Grøgaard ved billedgalleriet.

For å gjøre utstillingen så tilgjengelig som mulig, har banken også gått inn med økonomisk støtte for å dekke det galleriet vanligvis ville hatt i billettinntekter i den perioden utstillingen holder åpent, i en måned. Det betyr at det blir gratis for folk å se den unike samlingen.

Spesielle

– Er det vanlig for en bank å ha en kunstsamling?

– Vi har nok en større samling enn mange andre, men at vi som bank kjøper kunst, er en måte å støtte opp under lokalsamfunnet og lokale kunstnere på, sier Guste-Pedersen.

Samlingen inneholder som nevnt en rekke forskjellige verker, og variasjonen er stor. Ett av de mest spesielle verkene som banken eier, er et verk i mosaikk undertegnet Olaf Tangen. En gang i tida hang det på veggen i fiskebutikken på fiskebrygga, men da det skulle bygges om der, ble flisene tatt ned.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Helge Lia fikk tak i det den gangen, og hadde det stående hjemme før han tok kontakt med banken for seks, sju år siden, minnes Guste-Pedersen.

Han forteller videre at banken overtok verket, og at det som kunne repareres ble reparert. Bildet henger nå i trappa på vei opp til andre etasje der hvor Aktiv Eiendomsmegling holder til i dag. Dessverre er verket for omfattende til at det var mulig å forflytte det ned til utstillingen i «Bonus-bygget».

Bankens første

En annen spesiell installasjon, det som rettere sagt er et møbel, er et gammelt skatoll som i dag står stilt ut i bankens lokaler. Møbelet var et av de første kontormøblene til Kragerø Sparebank, og ble funnet på en auksjon i Oslo på slutten av 90-tallet.

Da KV er på besøk er det fortsatt usikkert om skatollet får plass i utstillingen, men at det er et spesielt møbel er det liten tvil om.

Når utstillingen åpner lørdag, blir den hengende i en måned før kunsten igjen skal opp på veggene i bankens lokaler, og nå håper både galleriet og banken at folk benytter seg av muligheten til å se den unike samlingen. Sannsynligvis er bankens samling den største med kragerøbilder, foruten Kragerø kommune.