I forbindelse med lanseringen av Ivar Tollefsens nye hyttefelt på Ørvik, hvor det i første omgang skal bygges 19 nye hytter i Kragerøfjorden hyttegrend, presenterer Fredensborg Fritid et interaktivt kart over Stabbestad og de ulike virksomhetene som tilbys. Det aller meste av aktiviteter og fasiliteter som listes opp er det Tollefsen selv som eier.

Du kan selv utforske kartet her.

Kartet gir samtidig et overblikk over investeringene eiendomsmilliardæren har gjort på halvøya de siste årene. Da Tollefsen kjøpte majoriteten av aksjene i Kragerø Resort i 2017, overtok han ikke bare hotell- og golfanlegget med flere tilhørende eiendommer, inkludert hyttefeltet på Kammen som i dag er kalt Sydri, men også beach-klubben på Stabbestranda og leietakeransvaret for Vrakvika småbåthavn på Ørvik.

Noen måneder før prosessen rundt Resort-kjøpet var formelt gjennomført, kjøpte han dessuten næringsbygningen på Stabbestadbrygga.

Dette var imidlertid ikke første gang han kom inn på hotellets eiersiden. Tollefsen var blant aksjeeierne i Estatia som slo hotellet konkurs i 2009. I dag er han gjennom Fredensborg største aksjeeier også i Estatia.

I fjor gikk han, sammen med barna Ninja og Nick, til innkjøp av til sammen rundt 500 mål som Kragerø Resort fram til da hadde leid som festetomter i 15 år. Mesteparten av tomtene utgjør grunnen hvor hotell- og golfanlegget er etablert.

Det siste bekreftede oppkjøpet på Stabbestad fant sted i februar - den over 420 mål store tomta på Ørvik som inkluderer Kragerøfjorden hyttegrend og campingplass.

Mange planer

Kartet vil imidlertid ha behov for oppdateringer etter hvert, da det planlegges utvikling blant annet i form av ytterligere hytteutbygging både ved Sydri og Kragerøfjorden, nye leiligheter og parkeringsbygg nedenfor og ved siden av hotellet, en rekke byggetiltak og flere båtplasser ved Stabbestranda og en nærmest totalforandring av campingplassen.

Fredensborg skriver følgende om sitt syn på halvøya:

– Stabbestad i Kragerø byr på flott, norsk natur og er et område i sterk utvikling som helårsdestinasjon, med fokus på å tilby alt man kan tenke seg av rekreasjonsmuligheter og aktiviteter. Avstanden til Oslo gjør at du fint kan reise til hytta etter jobb på fredag, og fortsatt ha tid til å nyte sommerkvelden etter ankomst.