– Dette er mer snakk om arbeidsform enn delegasjon

Kommunedirektør Inger Lysa følte behov for en viss opprydding i begreper da kommunestyret diskuterte reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Kragerø kommune