Dette er forbudt døgnet rundt i hele kommunen

Vanningsforbudet skal sørge for at kommunen har tilstrekkelig beredskap dersom det oppstår branner.