Dette brukte ordføreren sommerfullmakten sin til

Mens resten av lokalpolitikerne har hatt sommerferie, hadde ordføreren myndighet til å fatte vedtak på egen hånd.