Det vil bli nye bompenger i Grenland

SKIEN: Statens vegvesen er tydelig på at det ikke vil være mulig å bygge ny riksveg 36 fra E18 ved Skjelsvik til Skyggestein uten bompenger. – Det er vanskelig å se for seg annen løsning enn kombinasjon av bompenger og statlige midler, sier avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen Transport sør.