Gå til sidens hovedinnhold

– Det er Sørsmolt som har feilinformert om havbruk – ikke «folket»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For de ca. 740 medlemmene av FB-siden Stølefjordens venner har det vært et tøft halvår. Medlemmene er i stor grad fastboende i Kragerø, og til dels eiere av hytteeiendommer. I høst begynte ryktet å spre seg om at kommunen hadde alvorlige planer om å beslaglegge Stølefjorden på vegne av oppdrettsnæringen, og at firmaet Sørsmolt hadde søkt Fiskeridirektoratet om (visnings)konsesjon til et oppdrettsanlegg for produksjon av ca. 800 tonn laks i denne mye brukte fjorden. Hundrevis av mennesker i Kragerø så plutselig at det området de bruker aktivt og har et følelsesmessig forhold til skulle endres og forringes kraftig. For de fleste berørte hadde det gått under radaren at dette forslaget lå inne i kommuneplanen. Kommunen hadde ikke involvert de berørte, utover en normal høringsrunde. Ingen av de som eier eiendommer på Stabbestad eller rundt Stølefjorden, noen bare i kort avstand fra anlegget, ble varslet.

Vårt engasjement ble vekket av fastboende, som ba oss engasjere oss. De følte seg ikke hørt av sine egne politikere, og opplevde en prosess som ikke føltes betryggende. Noen partier hadde flagget standpunkt for eller mot oppdrettsvirksomhet i Stølefjorden, og noen partier «satt» på gjerdet og ville avvente at høringsrunden ble avsluttet. Dette skapte usikkerhet blant de mange hundre berørte, som ikke lenger kunne være trygge på hva som ville skje med denne fjorden. Miljøskadene ved oppdrett er fryktet av mange, og redselen for en ødelagt fjord var stor blant lokale fiskere, fritidsfiskere og andre brukere.

Les også

Sørsmolt-sjefen skuffet over debatten på sosiale medier: – Mye feilinformasjon

 

I oktober 2018 ble Facebook-siden Stølefjordens venner opprettet. Først med 7–8 medlemmer, som siden raskt vokste til dagens ca. 740. Det ble laget et spleiselag, og på få dager hadde mange fastboende og hytteeiere finansiert en informasjonsfilm om denne planlagte oppdrettsvirksomheten i Stølefjorden. Fokus var på saklighet og nøktern informasjon. Vi som ubetalt har brukt av vår fritid på å administrere Stølefjordens venner og filmen, visste lite om oppdrett eller de politiske prosessene i Kragerø da vi startet. På kort tid har vi satt oss inn i dette etter beste evne. Engasjementet blant Stølefjordens venner, herunder en rekke lokalpolitikere og Naturvernforbundet, har vært enormt. Mange har bidratt med saklig og god informasjon. Debatten har vært preget av saklighet og respekt. Sjeldent har vi sett så lite usakligheter i en slik debatt i sosiale medier.

Dette førte til at politikerne i Kragerø fikk mer og bedre informasjon om saken, og de fikk mer innsikt i hvordan byens innbyggere og brukere av Stølefjorden så på saken. Ordføreren som først signerte et anbefalingsbrev på vegne av Sørsmolt, gikk etter hvert imot oppdrettsplanene. Den 28. januar i år flagget Arbeiderpartiet at de ville ta forslaget om oppdrettsvirksomhet ut av planen, og Formannskapet fulgte opp dagen etter. Det er klart at det ikke er flertall i kommunestyret for oppdrett i Kragerøs skjærgård. Politikerne lyttet til folket, og baserte sin avgjørelse på den massive og gode informasjonen som følge av folks engasjement. Lokaldemokratiet fungerte.

Det eneste, og klart mest, usaklige innslaget i denne debatten kom gjennom KVs oppslag den 30. januar, hvor Sørsmolts leder Skjelde og hans betalte våpendrager, den lokale Ap-politikeren og tidligere ministeren, Finn Kristensen overfor Formannskapet beskylder «folket» i Kragerø for å fare med usannheter og spre feilinformasjon. Mon det.

Sørsmolt har vært helt fraværende i denne debatten, noe Skjelde også innrømmer i reportasjen. Sørsmolt har aldri orientert eller kontaktet oss om sine planer, eller gjort noen som helst forsøk på å rette opp det de mener er feilinformasjon.

Les også

Fornuftig av Fylkesmannen å si nei til oppdrett i Stølefjorden

 

Når det gjelder daglig leder Skjeldes påstand om at anlegget vi viser i filmen er 10 ganger større enn han mener er korrekt, har vi etter beste evne, og med begrensede midler, forsøkt å vise faktiske mål på anlegget i stål som han kaller et visningsanlegg (men som ifølge Fiskeridirektoratet innstilling om avslag bare er et alminnelig lakseoppdrettsanlegg). Bildet av anlegget i filmen er hentet fra Sørsmolts egen søknad til direktoratet, og var ment å visualisere dette. På Fiskeridirektoratets hjemmesider opplyses det for øvrig om at all ferdsel nærmere enn 20 m er forbudt, og alt fiske innen 100 m er ulovlig. Det vil si at vi antakelig har vist et for lite område på filmen.

Når det gjelder etterrettelighet og feilinformasjon så er det nok Sørsmolt som er den klart største synderen i denne saken. I sin søknad til Fiskeridirektoratet har de vedlagt et bilde og krysset av i et kart over området i Stølefjorden der de sier anlegget skulle ligge. Dette krysset er i Jomfruland nasjonalpark (noe som for øvrig ikke framgår av kartet). De skriver dessuten i søknaden sin at arealet i Stølefjorden er avsatt til oppdrett, noe det altså ikke er. Kanskje en glipp, og forhåpentligvis ikke et bevisst forsøk på å føre saksbehandlere og folk som ikke er lommekjent bak lyset. Feilinformasjon er det uansett.

I søknaden står det «lokale» firmaet Sørsmolt oppgitt som søker, men ser man nærmere på søknaden så viser det seg at organisasjonsnummeret Sørsmolt har oppgitt tilhører den norske delen av et dansk oppdrettsselskap (https://www.aller-aqua.com). Er det tunge internasjonale industriselskaper som her har betalt for at blant annet tidligere næringsminister Finn Kristensen har jobbet for å anlegge oppdrettsanlegget i Stølefjorden? En glipp eller bevisst feilinformasjon? Det tyder uansett på at søkeren bak oppdrettsanlegget i Kragerøs skjærgård ikke har så sterk lokal forankring som det ble gitt inntrykk av.

Når det gjelder Skjeldes «skuffelse» over at det i debatten har vært fremmet argumenter knyttet til verdien av en konsesjon, så har dette vært et av de mest perifere argumentene i denne saken. Det har vært svært lite fokus på det. Men om det i framtiden ville være lettere å få endret en visningskonsesjon (som innebærer en produksjon på opptil 780 tonn laks i året) til en ordinær oppdrettskonsesjon, ja det er vel ikke akkurat usannsynlig. Det får vi imidlertid heldigvis aldri vite.

At Sørsmolts leder Skjelde er oppgitt over at Kragerøs innbyggere og brukerne av en fjord debatterer og engasjerer seg i sosiale medier mot at hans bedrift skulle få beslaglegge en populær fjord, vitner om liten innsikt i hvilke store negative virkninger hans virksomhet har på omgivelsene rundt – både for mennesker og miljø. Og at Sørsmolts leder er skuffet over at ikke alle argumenter eller illustrasjoner som har vært fremme i debatten har vært pinlig korrekte, vitner om en arrogant og lite forståelsesfull holdning.

Niels Kristian Axelsen

Thorbjørn Ubbe Haavind

Kommentarer til denne saken