Derfor vil du kunne se mye røyk i skjærgården i dag

Brannvesenet skal brenne ned en hytte og benytter samtidig anledningen til å øve på røykdykking.