↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

950 05 488

Besøksadresse

Kragerøveien 488
3772 KRAGERØ
  1. Beskrivelse

Kragerø Fritidsservice AS
Kragerø Fritidsservice AS leverer et stort utvalg service-tjenester i Kragerø-distriket. Gjennom utadvendte, positive og effektive medarbeidere skal selskapet utvikles til en betydelig aktør i lokalmarkedet. Kundene er i hovedsak hytteeiere med innslag av fastboende Tjenestene omfavner alt fra rengjøring, bygningsmessig vedlikehold/utbedringer og gartnertjenester, til innkjøp av varer, utstyr, inventar og til og med befraktning av gjester.

Med utgangspunkt i de mulighetene beliggenheten på Båten gir, finnes det få begrensninger i hvilke tjenester som kan tilbys. Kragerø Fritidsservice med varemerket Mere Fri- skal bygges sterkt gjennom tydelig og synlig profilering sammen med positiv og engasjert atferd.