Denne veistubben fikk asfalt for første gang

Veidekke er i ferd med å legge veier og gater i Kragerø under fast dekke. For første gang i historien er det lagt asfalt på stikkveien til skolesenteret når man kommer ned Kivletrappene.